Επιστημονική Ημερίδα με θέμα "Το μέλος στην τραγωδία του Αισχύλου"

Παρασκευή, 4/6/2010 - 16:15
Παλαιό Ελαιουργείο
0 stars

Απόσπασμα επιστημονικής ημερίδας με θέμα "Το μέλος στην τραγωδία του Αισχύλου" που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των Αισχυλείων 2010 στο Παλαιό Ελαιουργείο στην Παραλία Ελευσίνας από το Κ.Ε.Π.Ε.Α.Ε.Δ. "Δεσμοί"

Δημιουργός:
Δήμος Ελευσίνας

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο "Σώμα - Αρχαίο Δράμα"

Δευτέρα, 1/3/2004 - 20:30
Παλαιό Ελαιουργείο
0 stars

Απόσπασμα επιστημονικής ημερίδας με θέμα "Το μέλος στην τραγωδία του Αισχύλου" που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των Αισχυλείων 2010 στο Παλαιό Ελαιουργείο στην Παραλία Ελευσίνας από το Κ.Ε.Π.Ε.Α.Ε.Δ. "Δεσμοί"

Δημιουργός:
Δήμος Ελευσίνας

Διαβάστε περισσότερα